Ξηροβουνίου, δήμος


Ξηροβουνίου, δήμος
Νέος δήμος του νομού Άρτας, που συστάθηκε με το σχέδιο «Καποδίστριας» και αποτελείται από τις πρώην κοινότητες Αμμοτόπου, Δαφνωτής, Καμπής, Παντανάσσης, Πιστιανών, Ροδαυγής, Σκούπας και Φανερωμένης, οι οποίες καταργήθηκαν. Έδρα του δήμου ορίστηκε ο οικισμός Αμμότοπος της πρώην ομώνυμης κοινότητας.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Liste der Gemeinden Griechenlands (1997–2010) — Die folgende Tabelle umfasst alle griechischen Gemeinden, die im Zuge des Kapodistrias Programms von 1997 aus knapp 6.000 kleineren kommunalen Einheiten geschaffen wurden und im Zuge des Kallikratis Gesetzes von 2010 zum 1. Januar 2011… …   Deutsch Wikipedia

  • Arta (Präfektur) — Präfektur Arta (1882–2010) Νομός Άρτας Basisdaten (April 2010)[1] Staat …   Deutsch Wikipedia

  • GR-31 — Präfektur Arta Νομός Άρτας Basisdaten Staat: Griechenland Verwaltungsre …   Deutsch Wikipedia


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.